Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania poznatky z tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v triede.

Číslo akreditácie: 
717/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede