Nie je slovo ako slovo

Autorka vytvorila učebný zdroj pre potreby záujmového útvaru Cvičenia zo SJL, no je využiteľný aj v priamej výučbe tohoto predmetu. Pracovné listy obsahuje rôznorodé zadania a úlohy typu typu doplň, vyhľadaj, vytvor, nájdi, roztrieď, pomenuj a pod. na precvičovanie slovnej zásoby, synoným, antoným a homoným, frazeologických jednotiek, prácu žiakov s textom i prejavenie kreativity pri tvorbe vlastných návrhov.

Autori: 
Bolcaričová Eva, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
22s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon eb_nie_je_slovo_ako_slovo.pdf1,08 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: