Nemčina hrou 1. časť

Nemčina hrou predstavuje súbor 6 pracovných listov pre 6. ročník základných škôl, ktoré majú posilnené vyučovanie nemeckého jazyka v ŠkVP. Základným východiskom tvorby pracovných listov boli platné učebné osnovy k predmetu nemecký jazyk a učebnica s pracovným zošitom PROJEKT DEUTSCH NEU 1. Pracovné listy sú tréningom rozširujúceho učiva k téme Škola. Precvičujú zábavnou formou rozširujúcu slovnú zásobu i gramatiku k jednotlivým témam, pričom učia žiaka učiť sa, zapájať viaceré zmysly do procesu učenia sa. Svojou farebnosťou, hravosťou robia učenie aj zábavnejším. Úlohy rešpektujú každodennú realitu, s ktorou sa žiaci stretávajú v školskom či domácom prostredí aj s ohľadom na (multi)kultúrne či sociálne rozdiely. Medzi úlohami nechýba ani práca s tradičnými nemeckými veršovankami či inak známymi rečňovankami. Tie dávajú priestor na kreatívne aktivity aj pre začiatočníkov. Pokyny k úlohám sú dvojjazyčné, aby zadaniam porozumeli všetci žiaci. Postupuje sa od jednoduchších úloh k zložitejším, čo umoţňuje zažiť úspech kaţžému a zvýšiť tak záujem o štúdium cudzieho jazyka.

Autori: 
Bálintová Henrieta, PhDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
23s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon hb_nemcina_hrou_1cast.pdf1,82 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: