Národné parky Slovenska

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 6. ročníka ZŠ z predmetu Regionálna geografia. Pracovné listy sú vhodné ako účelná pomôcka, ktorá dokáže zefektívniť výchovno – vzdelávací proces a žiakov i zaujme. Slúži na samostatnú prácu žiakov, motivuje a dopĺňa informácie. Na každý tematický celok v rámci národných parkov Slovendska tu môžeme nájsť jede či dva pracovné listy. Učebný predmet Regionálna geografia, ako voliteľný predmet na rozšírenie učiva Geografie v základnej škole je pre žiakov prijateľný spôsob, ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, v ktorom žijú, ktoré im je blízke, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné informácie. Vedie ich k schopnosti triediť informácie a poznatky o svojej krajine, vedieť tieto poznatky prakticky využiť, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k rodnému kraju, chrániť ho, obdivovať a vážiť si ho.

Autori: 
Valková Milada Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
38s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon mv_narodne_parky_slovenska.pdf2,68 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: