Multikultúrna spoločnosť v Nemecku

VP približuje reálie Nemecka z hľadiska multikultúrneho zloženia spoločnosti. Približuje jednotlivé migračné vlny a skupíny od povojnového obdobia po nedávnu súčasnosť pomocou interaktívnych metód.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
590/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
PL k VP Multikultúrna spoločnosť v Nemecku