Moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania - carving

Cieľom učebného zdroja je pomôcť učiteľom telesnej a športovej výchovy na všetkých stupňoch slovenských škôl zorientovať sa v súčasných trendoch v technike a metodike zjazdového lyžovania. Snahou autorov bolo zosumarizovať moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania v súlade so všeobecne platnými a mnohými rokmi overenými princípmi techniky zjazdového lyžovania.

Autori: 
M. Roučková, M. Belás, J. Krajčovič
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1355-2
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
66s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: