Miesto vhodnej motivácie vo výučbe čítania s porozumením

Učebný zdroj Miesto vhodnej motivácie vo výučbe čítania s porozumením je študijným materiálom
pre účastníkov vzdelávacieho programu Ako motivovať žiakov k čítaniu s porozumením, ale aj
pre všetkých, ktorí chcú hlbšie preniknúť do mechanizmu podnecovania žiakov k čítaniu aplikovaním
nových didaktických prístupov vo vyučovacom procese i externom prostredí.

Autori: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2018
Rozsah: 
60s.
Elektronická verzia: 
publikacia recenzenti: 
PhDr. Katarína Hincová, PhD.
PaedDr. Mária Grolmusová
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Funkčná gramotnosť