Metódy a techniky personalizovaného vyučovania

Číslo akreditácie: 
1/2020 – PIV2
Druh: 
Odborný konzultant
prof. PhDr. Gabriela Lojová PhD.
Dokumenty