Metodika identifikovania a diagnostikovania syndrómu CAN učiteľmi ZŠ a SŠ

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu je poskytnúť pedagogickým zamestnancom materských a základných škôl nielen informácie o teoretických poznatkoch v súvislosti s rôznymi druhmi týrania, zneužívania a zanedbávania, možnostiach diagnostikovania a identifikácie syndrómu CAN, ale aj informácie o psychologických a právnych postupoch súvisiacich s ochranou detí a mládeže a možnostiach prevencie patologických foriem správania v edukačnom prostredí. Súčasťou je začleňovanie rôznych preventívnych aktivít a hier do vlastných školských vzdelávacích programov.

Autori: 
E. Pupíková, K. Szíjjártóová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1360-6
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
58s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: