Matematika hravo

Autorka sústredila v učebnom zdroji množstvo rôznorodých úloh pre žiakov a numerických príkladov v obore do 10. Žiaci si majú možnosť precvičiť základné matematické operácie, znamienka, geometrické útvary a upevniť naučené matematické postupy. Riešia aj jednoduché slovné úlohy, vytvárajú správne dvojice podľa pokynovv pracovných listoch, triedia, priraďujú, využívajú medzipredmetové vzťahy, čítajú motivačné riekanky. Rozvíjajú si aj jemnú motoriku, trpezlivosť a precíznosť, zmysel pre dokončenie začatej práce.

Autori: 
Belcáková Andrea, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
49s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ab_matematika_hravo.pdf786,46 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: