Manuál lektora k programu kontinuálneho vzdelávania Profesijné kompetencie vedúceho metodického združenia

Predložený manuál je učebnou pomôckou pre učiteľov kontinuálneho vzdelávania, príp. externých lektorov, ktorí vzdelávajú v programe Profesijné kompetencie vedúceho metodického združenia.

Predstavuje odporúčania na učebné materiály, ktoré vypĺňajú obsahovú stránku daného programu. Lektorský manuál je obsahovo usporiadaný podľa tematických celkov, ktoré sú súčasťou akreditovaného programu. K jednotlivým tematickým celkom sú uvedené odkazy na príslušné učebné zdroje, ktoré poskytujú potrebné informácie v danej oblasti.

Autori: 
PaedDr. Mária Grolmusová, Mgr. Jozef Bernát
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2018
Rozsah: 
14s.
Kód projektu: 
Verejná publikácia: