Kooperatívne techniky na podporu učenia sa žiakov

Číslo akreditácie: 
3/2020 – PIV2
Druh: 
Odborný konzultant
RNDr. Mária Nogová, PhD.
Dokumenty