Komunikácia a slovná zásoba

Učebný zdroj obsahuje úlohy zamerané na vymedzenie pojmu komunikácia a jej formy, slovná zásoba a spôsob tvorby slov. Zaujímavé sú úlohy, v ktorých si žiaci ozrejmia rôzne významy slov, nárečových slov, slov bez citového zafarbenia, antoným, synoným a cudzích slov. Publikáciu oživujú hravé cvičenia obsahujúce frazeologizmy.

Autori: 
Pappová Katarína, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
20s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon kp_komunikacia_a_slovna_zasoba.pdf740,46 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: