Inovácie v sebahodnotení školy

Zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti. Účastník vzdelávania sa naučí vyhodnotiť súčasný stav kvality školy, triedy prostredníctvom vybratých sebahodnotiacich metód a navrhnúť korekcie na jej zlepšenie.

Číslo akreditácie: 
959/2012-KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Inovácie v sebahodnotení
Zdroje - publikácie: