Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:
Je udržanie a aktualizácia profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností pedagogického a odborného zamestnanca v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
582/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Práca s kancelárskym balíkom Office 2010