Hudobné miniatúry - Klasicizmus

Učebný zdroj ponúka žiakom možnosť získať informácie a následne si overiť svoje vedomosti v oblasti klasicizmu v hudbe. Autorka ponúka texty o klasicizme, o Josephovi Haydnovi, Ludwigovi van Beethowenovi a Wolfgaggovi Amadeovi Mozartovi. Za každým z textov nasledujú úlohy doplnené portrétmi autorov. Úlohy sú zamerané na precvičovanie vedomostí o hudobnom klasicizme a živote a diele spomínaných autorov. V závere učebného zdroja si môžu žiaci overiť správnosť svojich odpovedí.

Autori: 
Romanová Juliána, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
23s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jr_hudobne_miniatury_klasicizmus.pdf718,56 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: