Hrové prvky vo výtvarnom projekte a detský výtvarný prejav

V materskej škole sú deti vo veku aktívneho poznávania a objavovania sveta prostredníctvom hry a práve preto sa nám naskytuje najpriaznivejšia a najprirodzenejšia príležitosť rozvíjať také činnosti, v ktorých by sa nevyučovalo, nepoučovalo, ale experimentovalo a prakticky skúšalo. Tieto okolnosti ma viedli k spracovaniu témy. Problematika hrových prvkov vo výtvarnom projekte a ich vplyv na detský výtvarný prejav je témou práce. Aj keď táto téma nie je nová, ako by sa na prvý pohľad zdalo, Štátny vzdelávací program ISCED 0 nás vedie k tomu, aby sme hľadali témy, ktoré môžeme spájať, a cestou k integrovanej edukácii sú aj hrové prvky vo výtvarnom projekte. Sú chápané ako prepojenie so širším okolím (škola, rodina, obec) a vnímanie celej osobnosti dieťaťa, zapojenie všetkých zmyslov, prepájanie skúseností s novým poznaním, kooperácia detí a učiteliek. Hrové prvky vo výtvarnom projekte berú ohľad na potreby detí získavať nové skúsenosti, poznatky, schopnosti a navodzovať cielenú edukačnú činnosť, a to nielen teoretickú, ale predovšetkým praktickú, aby sa rozvíjal ich výtvarný prejav. Cieľom práce je rozvíjať úroveň detského výtvarného prejavu na základe pôsobenia hrových prvkov vo výtvarnom projekte. Prostredníctvom nich môžeme rozvíjať detskú aktivitu a tvorivosť, formovať ich osobnosť, umožniť tímovú prácu, snažiť sa riešiť problémy, hľadať potrebné informácie, podnecovať detskú intuíciu, fantáziu i kritické myslenie a viesť ich k zodpovednosti. Ukážkou môjho snaženia v dlhšom časovom úseku je projekt. Počas aktivít na ňom som sa stretla s niekoľkými výnimočnými ľuďmi, ktorým by som chcela touto cestou poďakovať. Zhovárala som sa s mnohými učiteľkami i riaditeľkami materských škôl, ale aj rodičmi a som im vďačná za ich čas, snahu pomôcť mi a preniknúť do ich činnosti.

Autori: 
Alena Kupková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
76s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon hrove_prvky-_kupkova-na_webe.pdf2,56 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: