Hravá nemčina

Učebný zdroj ponúka sériu deviatich pracovných listov pre žiakov a súbor pexies v slovenčine, maďarčine, rómčine                             a nemčine. Pracovné listy slúžia na upevnenie učiva hravou a zábavnou formou a zároveň prostredníctvom týchto pracovných listov spoznávajú žiaci inú kultúru. Pri tvorbe pracovných listov autorka vychádzala z učebných osnov pre daný predmet a na každý tematický celok ponúka pracovný list. Úlohy  sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, vyhľadávanie odlišností, dopĺňanie slov, usporiadanie hlások, vyfarbovanie podľa pokynov, porovnávanie našej a inej kultúry, medzikultúrne vzťahy. Pokyny sú  uvedené v slovenskom jazyku a v nemeckom jazyku .

Autori: 
Lakotová Mária, Ing.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
37s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ml_hrava_nemcina.pdf2,42 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: