Hravá matematika 6 ročník - 1.časť

Učebný zdroj obsahuje pracovné listy pre žiakov šiesteho ročníka pre predmet „ Hravá matematika“. Jednotlivé tematické celky – 1. Prirodzené čísla , 2. Desatinné čísla, 3.Uhol a rovinné útvary, 4. Kocka, kváder sú predurčené k prepojeniu praxe s učením hravou, nenásilnou formou.K tematickým celkom sú vypracované pracovné listy, ktoré napomáhajú k lepšiemu upevneniu učiva hravou formou. V prvej časti sa nachádzajú pracovné listy k prvému tematickému celku - Prirodzené čísla.

Autori: 
Mgr. Balažiková Jarmila
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
43s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jb_hrava_matematika_6roc.pdf1,76 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: