Hráme sa, učíme sa, tvoríme 6

Tento učebný zdroj tvoria dve časti. Prvá časť pozostáva z úloh obsahovo zameraných na tvorivú dramatiku. Ich obsah je orientovaný na rozvoj emocionality, tvorivosti a rozvíjania poznania v zmyslovej aktivite dieťaťa, na rozvíjanie  jeho  osobnosti    cez pohyb v priestore, tanec, prácu s rekvizitami, hudbou a hranie rolí. Úlohy na prácu s dychom a artikulačnými orgánmi, vnímanie sveta všetkými zmyslami, rozvíjanie obrazotvornosti, improvizácie. Druhú časť tvoria úlohy zo slovenského jazyka a literatúry vytvorené prostredníctvom  zaujímavo a pútavo pripravených  hádaniek, tajničiek i obrázkov.

Autori: 
Bafiová Sylvia, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
65s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon sb_hrame_sa_ucime_sa_tvorime_6.pdf1,5 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: