Hráme sa so slovami I.

Súbor 15 pracovných listov bol vytvorený na prácu v    záujmovom útvare zameraného na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Je určený pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ a 3. - 5. ročníka ŠZŠ. Obsahuje súbor úloh, v ktorých žiaci čítajú, skladajú a opisujú slová a vety doplnené a spestrené obrázkami. Prostredníctvom rozprávania, počúvania a čítania úryvkov príbehov a riekaniek sa žiaci učia rozlišovať čo je dobré a čo zlé, vyjadrujú svoje myšlienky a názory. Pri týchto činnostiach si žiaci upevňujú svoje čitateľské schopností. Učia sa hravou formou dopĺňať si vedomosti a obohacovať slovnú zásobu, a to aj v čase mimo vyučovania.

Autori: 
Kmecová Magdaléna, PhDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
22s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon mk_hrame_sa_so_slovami_1cast.pdf1,62 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: