Hráme sa s písmenkami

Učebný zdroj je zameraný na precvičovanie písmen Š, R a B hravou formou. Žiaci plnia úlohy rôznorodého charakteru typu, doplň, priraď, vyhľadaj, identifikuj, zakrúžkuj, napíš správne, vytvor správne dvojice. Autorka zakomponovala do zadaní aj tajničky, hádanky, prešmyčky, jazykolamy. Žiaci si precvičujú aj čítanie apísanie jednotlivých písmen, slov a viet.

Autori: 
Kinčovská Eva, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
49s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ek_hrame_sa_s_pismenkami.pdf2,49 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: