Gramatika hrou - pracovné listy

Cieľom pracovných listov je poskytnúť materiály pre rozvoj všeobecných a komunikačných kompetencií v rámci krúžkovej činnosti, ale aj počas vyučovacej hodiny ako doplnkový materiál. Možno ich využiť pri frontálnej práci, ale aj pri samostatnej práci. Slúžia na osvojenie, upevnenie a zdokonalenie sa v gramatike anglického jazyka hravou a jednoduchou formou. Pracovné listy obsahujú rozličné typy úloh, aby aj slabší žiaci mohli samostatne pracovať. Obsahujú osemsmerovky, doplňovačky, úlohy na spájanie a dopisovanie.

Autori: 
Bogda Peter, Ing.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
28s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon pb_gramatika_hrou.pdf1,05 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: