Geozošit 6.

Geozošit 6 je plynulým pokračovaním Geozošitu 5 s témami Mapa, Mierka, Slepá mapa a Glóbus. V rámci upevňovania učiva žiaci vychádzajú z úvodných textov ku každej téme, a následne vypracúvajú zadania v pracovných listoch. Autor aplikoval osemsmerovky, krížovky, doplňovanie, triedenie a ďalšie zaujímavo koncipované úlohy, ktoré sú výrazne motivujúce a žiaci ich môžu vypracovať samostatne. Niektoré úlohy sú špecifické aj zreteľnou implementáciou medzipredmetových vzťahov.

Autori: 
Prezbruch Peter, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
18s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon pp_geozosit_6cast.pdf1,79 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: