Funkčné inovačné vzdelávanie pre riadiacich zamestnancov škôl a školských zariadení pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

Vzdelávací program je zameraný na inovovanie a zdokonalenie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností v procese riadenia školy, školských zariadení pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
879/2012 - KV