Excel v praxi

Udržanie a aktualizácia profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v oblasti informačno-komunikačných technológií. Získať zručnosti v s jednotlivými nástrojmi tabuľkového procesoru Excel a vedieť ich aplikovať vo svojej praxi

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
555/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Excel v praxi