Enviroment II.

Autorka vytvorila niekoľko pracovných listov na precvičovanie učiva o stromoch - ich význame, raste, zložení, základných druhoch. Úlohy a zadania sú koncipované zaujímavo, rôznorodo, obsahujú prvky environmentálneho charakteru. Žiaci pracujú s doplňovačkami, osemsmerovkami, rešia tajničky a hádanky, odpovedajú na otázky, identifikujú stromy podľa rôznych hľadísk. Autorka využila aj medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom a literatúrou a matematikou.

Autori: 
Kuzmová Jarmila, Mgr
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
18s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jk_enviroment_2.pdf2,19 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: