English is easy - 1.

Autorka vytvorila pracovné listy na precvičovanie základnej slovnej zásoby z anglického jazyka v niekoľkých častiach. Zadania  sú koncipované zaujímavo a pre žiakov motivujúco. V prvej časti English is easy autorka využila širokú škálu úloh na doplňovanie, triedenie, pomenovanie, výber správnej odpovede, vytváranie dvojíc, prácu s obrázkom, uplatnila aj zreteľné medzipredmetové vzťahy. Žiaci si precvičujú a upevňujú praktické používanie gramatických javov, prepisujú slová a vety, čítajú anglický text. Učebný zdroj je prínosný nielen pre samotných žiakov 1. stupňa ZŠ, ale zároveň môže poslúžiť ako inšpirácia pre učiteľov anglického jazyka.

Autori: 
Hrivňáková Kamila, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
24s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon kh_english_is_easy_1cast.pdf1,41 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: