Edukačné projekty v náboženskej výchove

Učebný zdroj vychádza z obsahu akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy. Jeho cieľom je priblížiť učiteľom náboženstva/náboženskej výchovy problematiku projektového vyučovania s možnosťou jeho implementácie do výučby náboženstva/náboženskej výchovy v školách. Poukazuje aj na problematiku tvorby skupinových a individuálnych edukačných projektov, ich prípravu, realizáciu a hodnotenie. Obsahuje aj návrhy edukačných projektov pre predmet náboženstvo/náboženská výchova.

Autori: 
J. Furman
Autor link: 
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0377-5
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
50s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: