Domov a práca

Učebný materiál pre žiakov piateho ročníka pre predmet „ Domov a práca“. Predmet zahrňuje mnoţstvo teoretických a praktických činností, potrebných k získaniu vedomostí a zručností pri údrţbe a chode domácností. Zaoberá sa aj tvorbou oddychového priestoru. Vedie k šetreniu prírodných zdrojov a k ochrane ţivotného prostredia. Dopĺňa základné vzdelávanie o vedomosti, potrebné pre uplatnenie ţiakov v rodine a spoločnosti. Sú v nej rozpracované dva tematické celky – 1. Pôda a rozdelenie poľnohospodárskych plodín, 2. Surovina, materiály a výrobky. Učebný materiál je doplnený o obrázky pre lepšiu predstavu učebnej látky.

Autori: 
Mgr. Balažiková Jarmila
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
48s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jb_domov_a_praca.pdf4,37 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: