Dejiny rómov Iaa

 Publikácia obsahuje text na tému:  Fakty o Rómoch (Pojem Róm, Pôvod Rómov,  Počet Rómov na Slovensku); Dejiny Rómov  (Život Rómov pred príchodom do Európy,  Príchod Rómov do Európy,  Dejiny Rómov v západnej a severnej Európe, Dejiny Rómov v juhovýchodnej Európe a na Balkáne, Rómovia na Slovensku od ich príchodu po 19.storočie, Rómovia a osvietenské reformy,  Rómovia na Slovensku v rokoch 1919-1945, Rómovia a II. svetová vojna, Postavenie Rómov na južnom Slovensku, Rómovia po roku 1945, Rómovia po roku 1989);  Práca a tradície (Najznámejšie rómske remeslá,  Obliekanie, Strava,  Bývanie,  Rodinný a spoločenský život,  Liečenie a hygiena, Rómska kultúra) ; Rómske symboly  ( Rómska vlajka,  Rómska hymna)  Spracované sú teoretické informácie, ktoré môže učiteľ využiť na vyučovaní .   

Autori: 
Saxová Jarmila, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
19s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon js_dejiny_romov_1aa.pdf1,12 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: