Dejiny okolo nás

Publikácia netradičným spôsobom prezentuje a zároveň overuje prostredníctvo rôznorodých úloh vedomosti žiakov v oblasti základných pojmov histórie. Žiaci určujú a vysvetľujú pojmy historické pramene, archeológia, archív, storočie, letopočet, historická mapa, kartograf. Vytvárajú vlastnú historickú mapu, kladú historické otázky, dopĺňajú časovú os, hrajú sa na pracovníka múzea. Majú možnosť vyjadriť vlastné názory a postrehy.

Autori: 
Krajňáková Slávka, Mgr
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
20s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon sk_dejiny_okolo_nas.pdf1,16 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: