Cvičenia zo SJ - čítanie

Publikácia obsahuje text k štyrom  témam (Jar, Tri motýle, Na lúke a Jarná krása) a k ním pracovné listy. Úlohy v pracovných listoch sú zamerané na porozumenie textu. Pracovné listy k textom obsahujú pestré, zaujímavé úlohy, pri riešení ktorých žiaci striedajú činnosti . Tento učebný zdroj podporuje vzdelávacie a výchovné ciele predmetu SJL. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 4. ročníka základnej školy.

Autori: 
Benčíková Katarína, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
33s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: