Pedagogická diagnostika

Aktualizačné vzdelávanie poskytuje učiteľom, vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy základné vedomosti z oblasti pedagogickej diagnostiky.

Číslo akreditácie: 
1137/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Gavora,P.: Akí sú moji žiaci? - pedagogická diagnostika žiaka
Rozhodnutie o schválení: