Čítanie s porozumením AJ 1. časť

Publikácia obsahuje pracovné listy pre potreby základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z požiadaviek SERR na úrovni A1, základná slovná zásoba je zosumarizovaná s maďarským prekladom.

Autori: 
Thuza Hrecska Zuzana, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
26s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon zth_citanie_s_porozumenim_aj_1cast.pdf568,69 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: