Čítanie nás baví

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku. Obsahuje pracovné listy na témy:  5. ročník - Ľudová tvorba, Ľudová pieseň, Ľudová rozprávka, Rozprávka Trojruža, Rozprávka O múdrej Aranke;  6. ročník – Balada, Sociálna balada, Povesť;  7. ročník - Poézia štúrovcov, Andrej Sládkovič: Dcérka a mať, Janko Kráľ: Lyrika; 8. ročník - Andrej Sládkovič: Marína, Detvan, Andrej Sládkovič: Detvan; 9. ročník - Ladislav Ballek, Ukážeme, čo už vieme. Úlohy v pracovnom liste sú zamerané na  overovanie vedomosti žiakov.  

Autori: 
Bazalová Beata, PaedDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
35s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon bb_citanie_nas_bavi.pdf1,01 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: