Časté otázky k atestáciám

Nájdete tu odpovede na najčastejšie otázky o atestáciách. Platnosť atestácie, žiadosti o atestáciu, atestačná skúška ...

FAQs: 

Kam mám poslať vyplnenú a potvrdenú printovú žiadosť o vykonanie atestácie?

Vyplnenú žiadosť o vykonanie atestácie, potvrdenú riaditeľom školy/školského zariadenia/zariadenia sociálnej pomoci, príp. zriaďovateľom, ak žiadosť podáva riaditeľ, pošlite na regionálne alebo detašované pracovisko MPC, ktoré ste vybrali pri vyplnení žiadosti. Kontakty na regionálne a detašované pracoviská MPC nájdete na stránke: https://mpc-edu.sk/kontakty.

Ako zistím, či ste moju elektronickú žiadosť o atestáciu dostali?

Žiadosť si skontrolujete v „Osobné - Atestácie - Moja atestácia“ - ak je tam vaša žiadosť, tak sme ju dostali. Žiadosť môžete vidieť aj na svojej Tabuli.

Ako si môžem znovu vytlačiť svoju žiadosť?

Žiadosť nájdete v „Osobné - Atestácie - Moja atestácia“ - tam si otvoríte PDF verziu a vytlačíte. Žiadosť môžete vidieť aj na svojej Tabuli.

Môžem dodatočne doplniť atestačné portfólio podané so žiadosťou?

Atestačné portfólio v tlačenej aj elektronickej forme podané so žiadosťou nie je možné dodatočne doplniť.

V akej forme môžem odovzdať atestačné portfólio?

Tlačená forma atestačného portfólia sa podáva zviazaná (hrebeňová väzba, tvrdá väzba, iná celistvá väzba). Elektronická forma atestačného portfólia, ktorá je identická s tlačenou formou, sa vkladá do centrálneho informačného systému ako 1súbor, prípadne ako 3 súbory označené Žiak, Výchovno-vzdelávací proces, Profesijný rozvoj.

Viac informácií o predkladaní žiadosti a atestačného portfólia nájdete na stránke:

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/atestacie/priloha_2-informacie_o_predkladani_ziadosti_a_atestacneho_portfolia.pdf.