Bulharský cár Ferdinand I. Coburg

Učebný zdroj ponúka pracovné listov pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na hodinách dejepisu na druhom stupni základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na použitie správnych pojmov, ktoré súvisia s tokom času a na prácu so školskými historickými prameňmi, ktoré približujú danú tematiku.

Autori: 
Sikulová Dagmar, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
20s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ds_bulharsky_car_ferdinand_1_coburg.pdf1,73 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: