PhDr. Alena Koroľová

autor/garant

UID: 
PhDr. Alena Koroľová
Priezvisko: 
Koroľová
Autori: 

A. Koroľová

Učebný zdroj Učebnica ruštiny. Čo s ňou? od Mgr. Aleny Koroľovej je určený predovšetkým učiteľom ruského jazyka.
Mgr. Alena Koroľová vychádza z potreby úspešne riadiť procesy výchovy a vzdelávania v cudzojazyčnej edukácii v rámci vyučovania ruského jazyka.

Udržať si profesijné kompetencie učiteľa na využívanie IKT vo vyučovaní ruského jazyka a tým zvyšovať informačnú gramotnosť učiteľa cudzieho jazyka a rozvíjať kľúčové kompetencie v oblasti IKT a v jazykovej oblasti.

Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávania je aktualizovať a prehĺbiť profesijné kompetencie potrebné na výkon činností učiteľa s aprobáciou na ruský jazyk (ako prvý a druhý cudzí jazyk).