Mgr. Tomáš Sluka

autor/garant

UID: 
Mgr. Tomáš Sluka
Priezvisko: 
Sluka
Autori: 

T. Sluka

Učebný zdroj Student – led Conference s podtitulom Nová metóda sebahodnotenia v praxi bol vytvorený k aktualizačného vzdelávacieho programu s totožným názvom. Objasňuje metódu Student – led Conference (SLC) a jej implementáciu do vyučovacieho procesu. Podrobne vysvetľuje pojem SLC, ponúka návod na prípravu a realizáciu metódy v pedagogickej praxi a analyzuje jej výhody a nevýhody.

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti v oblasti riadeného sebahodnotenia žiakov pomocou metódy Student-led Conference.