Ako uplatniť princípy geštaltpedagogiky vo výučbe cudzích jazykov

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania rad cvičení a aktivít, na základe ktorých dokáže pripraviť, realizovať a vyhodnotiť procesy učenia (sa) na vyučovacích hodinách cudzích jazykov podľa princípov geštaltpedagogiky.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
774/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Miesto geštaltpedagogiky v rozvíjaní jazykovej komunikatívnej kompetencie