Žiacke projekty v geografii alebo vo vlastivede

Vedieť zhodnotiť aplikovaný ţiacky projekt v praxi.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
753/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Žiacke projekty v geografii alebo vo vlastivede