Zbierka pracovných listov pre seminár z matematiky v 9. ročníku

Učebný zdroj je určený na vyučovanie matematiky v deviatom ročníku základnej  školy. V zdroji sa nachádzajú pracovné listy zamerané na čísla a operácie s nimi, na deliteľnosť prirodzených čísel, percentá, priama a nepriama úmernosť, premenné, výraz a rovnica, slovné úlohy, šttvoruholníky, hranol a pravdepodobnosť.

Autori: 
Zembuchová Ľudmila, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
41s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon lz_seminar_z_matematiky_9roc.pdf1,68 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: