Webináre

Primárne karty

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre PZ a OZ škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

Webináre (skratka od webový seminár) je interaktívny seminár, ktorého sa môžu záujemcovia zúčastniť prostredníctvom webových stránok či ďalších služieb internetu. Webinár predstavuje nový spôsob vzdelávania s využitím siete internet – je to spravidla živá a interaktívna prezentácia v reálnom čase, ktorej sa poslucháči môžu zúčastniť prostredníctvom chatu alebo klásť otázky prostredníctvom mikrofónu, zdieľať videá, súbory či iný multimediálny obsah. Webinár trvá spravidla 60 – 120 minút. Ekvivalent informačných a odborných seminárov.

V ponuke webinárov nájdete presne určený čas a spôsob prihlásenia, prihláseným účastníkom bude zaslaný link na účasť.
Záznam z webinárov bude k dispozícii na stránke MPC v časti odborno-metodická pomoc.

Zoznam webinárov a možnosť prihlásiť sa.


Kalendár webinárov

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23