Využitie programu ACD/ChemSketch v práci učiteľa chémie

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu: Inovovať profesijné kompetencie učiteľov chémie v oblasti IKT pre využitie programu ACD/ChemSketch v školskej praxi.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
858/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Využitie programu ACD/ChemSketch v práci učiteľa chémie I, Využitie programu ACD/ChemSketch v práci učiteľa chémie 2