Využitie ekonomického softvéru vo vyučovaní účtovníctva na stredných školách

Vzdelávací program je určený najmä učiteľom odborných ekonomických predmetov na stredných školách za účelom získania, rozšírenia a prehĺbenia vedomostí a odborných spôsobilostí pri aplikácii aktuálnych verzií vybraných ekonomických softvérov štandardne využívaných na stredných školách vo vyučovaní podvojného účtovníctva v predmetoch účtovníctvo, aplikovaná informatika, ekonomické cvičenia, cvičná firma a pod. Ide predovšetkým o sprostredkovanie aktuálnych odborných vedomostí a zručností, ktoré učitelia odborných ekonomických predmetov potrebujú za účelom realizácie kvalitnej profesijnej prípravy mladých ľudí.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
787/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Využitie ekonomického softvéru OMEGA a OLYMP vo vyučovaní účtovníctva na SŠ