Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese

Vzdelávanie je zamerané na rozvoj zručností v oblasti spracovania digitálneho obrazu a jeho využitia vo vyučovacom procese.

Číslo akreditácie: 
451/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese