všetky

Aktuálne: 

Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie

PaedDr. Mária Pálinkáš
Čas konzultácie: 
streda od 13:00 do 14:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
streda, 23. december 2020
streda, 30. december 2020
streda, 6. január 2021

Formatívne hodnotenie žiakov

PaedDr. Monika Gregušová
Čas konzultácie: 
štvrtok od 14:30 do 15:30
Tematické zameranie: 
Hodnotenie žiackej práce a výstupov
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
štvrtok, 3. december 2020
štvrtok, 10. december 2020
štvrtok, 17. december 2020
štvrtok, 24. december 2020
štvrtok, 31. december 2020

Vedeni ľudí v čase home officu v pre VPZ a OZ – zodpovednosť za procesy

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Čas konzultácie: 
streda od 09:00 do 10:00
Tematické zameranie: 
Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domáckej práce
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci záujmovej oblasti
zodpovedný vychovávateľ
hlavný majster odbornej výchovy
riaditeľ
vedúci odborného útvaru
vedúci vychovávateľ
zástupca riaditeľa

Využitie koučovacieho prístupu pri zvládaní záťaže v profesii učiteľa (individuálne konzultácie/poradenstvo zvládania záťažových situácií)

Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Čas konzultácie: 
štvrtok od 10:00 do 11:00
Tematické zameranie: 
Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domáckej práce
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
štvrtok, 17. september 2020

Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa v čase koronavírusu

PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Čas konzultácie: 
piatok od 13:30 do 14:30
Tematické zameranie: 
Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domáckej práce
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
piatok, 30. október 2020

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Čas konzultácie: 
streda od 09:00 do 10:00
Tematické zameranie: 
Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domáckej práce
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky

Manažérske zručnosti ako nástroj učiteľa pri efektívnom manažovaní svojej práce

PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Čas konzultácie: 
piatok od 09:00 do 10:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky

Vedenie ľudí v čase home office

Mgr. Dana Váňová
Čas konzultácie: 
pondelok od 12:00 do 13:00
Tematické zameranie: 
Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domáckej práce
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
vedúci vychovávateľ
zástupca riaditeľa
Dátum kedy nebude: 
pondelok, 19. október 2020

Používanie portálu Moodle

RNDr. Eva Rusnáková
Čas konzultácie: 
štvrtok od 09:30 do 10:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
štvrtok, 28. máj 2020
štvrtok, 4. jún 2020
štvrtok, 27. august 2020
štvrtok, 29. október 2020
štvrtok, 3. december 2020
štvrtok, 10. december 2020
štvrtok, 17. december 2020
štvrtok, 31. december 2020

Používanie portálu Moodle

RNDr. Eva Rusnáková
Čas konzultácie: 
streda od 09:30 do 10:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
streda, 6. máj 2020
streda, 10. jún 2020
streda, 21. október 2020
streda, 11. november 2020
streda, 16. december 2020
streda, 23. december 2020
streda, 30. december 2020

Používanie portálu Moodle

RNDr. Eva Rusnáková
Čas konzultácie: 
utorok od 09:30 do 10:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
utorok, 30. jún 2020
streda, 2. september 2020
utorok, 22. december 2020
utorok, 29. december 2020
utorok, 5. január 2021

Používanie portálu Moodle

RNDr. Eva Rusnáková
Čas konzultácie: 
pondelok od 09:30 do 10:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
pondelok, 14. september 2020
pondelok, 21. september 2020
pondelok, 26. október 2020
pondelok, 16. november 2020
pondelok, 30. november 2020
pondelok, 7. december 2020
pondelok, 21. december 2020
pondelok, 28. december 2020
pondelok, 4. január 2021

Používanie online portálu MPC - Moodle

Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Čas konzultácie: 
piatok od 08:00 do 08:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
piatok, 1. máj 2020
piatok, 8. máj 2020
štvrtok, 11. jún 2020
piatok, 26. jún 2020
piatok, 11. september 2020
piatok, 18. september 2020
piatok, 25. september 2020
piatok, 9. október 2020
piatok, 16. október 2020
piatok, 11. september 2020
piatok, 11. december 2020
štvrtok, 24. december 2020
piatok, 1. január 2021

Používanie online portálu MPC - Moodle

Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Čas konzultácie: 
pondelok od 08:00 do 08:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
pondelok, 8. jún 2020
pondelok, 7. september 2020
pondelok, 14. september 2020
pondelok, 12. október 2020
pondelok, 19. október 2020
pondelok, 16. november 2020
pondelok, 21. december 2020
pondelok, 28. december 2020

Používanie online portálu MPC - Moodle

Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Čas konzultácie: 
streda od 08:00 do 08:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
streda, 13. máj 2020
streda, 20. máj 2020
streda, 16. september 2020
streda, 14. október 2020
streda, 21. október 2020
streda, 11. november 2020
streda, 23. december 2020
streda, 30. december 2020

Profesijný štandard a atestačné portfólio MOV

Lektor: 
Ing. Miloš Škatulár
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako čeliť dezinformáciám?

Lektor: 
Mgr. Šnídl
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako čeliť dezinformáciám?

Lektor: 
Mgr. Šnídl
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako čeliť dezinformáciám?

Lektor: 
Mgr. Šnídl
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení

Lektor: 
PaedDr. Štefan Dragúň
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako čeliť dezinformáciám?

Lektor: 
Mgr. Šnídl
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Stimulácia tímovej spolupráce pedagogických zamestnancov

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Podpora integrácie Rómov

Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Forma podujatia: 
prezenčne

Vplyv toxického stresu na psychický vývin dieťaťa/žiaka

Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Artefiletika

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Artefiletika

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
online (webinár...)