Využitie čitateľských stratégií na podporu rozvoja matematickej gramotnosti žiakov základnej školy

Manuál lektora: Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov matematiky základných škôl v oblasti rozvoja matematickej gramotnosti žiakov prostredníctvom využívania čitateľských stratégií.

Autori: 
PaedDr. Monika Gregušová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2018
Rozsah: 
11s.
Verejná publikácia: