Vybrané aspekty a metódy vzdelávania o holokauste na Slovensku

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti v oblasti ľudskoprávnej problematiky, s dôrazom na implementáciu najnovších poznatkov, aktuálnych metód a techník využívaných vo vzdelávaní o holokauste.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
792/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Vybrané aspekty a metódy vzdelávania o holokauste na Slovensku